logo

אקדמיים בעלי יכולות מנהיגות
ורצון להשפיע ולהוביל בחברה רב תרבותית וזהויות

הגעתם למקום הנכון!

הצטרפו לנבחרת תכנית למנהיגות חינוכית במכללה האקדמית בית ברל

תוכנית ייחודיות להכשרת אקדמאים מצוינים (תעודת הוראה) בה בוגריה ילמדו במערכת החינוך העל-יסודית -בהצרחה - בזרם החינוכי האחר. במילים אחרות, מורים יהודים מיועדים ללמד את שיעורי העברית המדוברת בבתי הספר הערבים ולטפח את העברית הדבורה, ואילו המורים הערבים מיועדים ללמד בבתי ספר יהודים במקצועות: מתמטיקה, המדעים ואנגלית.

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להכשיר ולשבץ נבחרת מורים בעלת זיקה לקידום חברה משותפת וסובלנית המכבדת את השונות ואת המגוון בחברה הישראלית באמצעות הוראה בחברה "האחרת". הוראה של מורה ערבי בבית ספר יהודי ושל מורה יהודי בבית ספר ערבי תאפשר לתלמידים להכיר את החברה האחרת, לצמצם סטראוטיפים ואת תחושות הניכור.

תנאי קבלה:

ממוצע 85 ומעלה בתואר הראשון במקצועות מדעי הרוח והחברה)

ראיון אישי

ועדת קבלה מכללתית

בעלי הזדהות וזיקה לסוגייה הרב תרבותיות

הטבות למתאימים

שנת לימודים אקדמית אחת.
מלגה מלאה לשנה אקדמית ללימודי תעודת הוראה - בכפוף לסיום הלימודים והתחייבות להוראה של שנתיים לפחות בזרם הערבי).
יומיים לימודים בשבוע ו-40 שעות התנדבות בהוראה פרטנית בשנה.

מערכת לימודים

יום ב': לימודים במכללה בין השעות 09:00-16:00
- קהילה משותפת וקורס לימוד בסיסי של ערבית מדוברת.
יום ג' או יום ה': בין השעות 08:00-16:00
- יום התנסות מעשית בבתי ספר ערבים.
לימודי תחום הדעת יהיו בכפוף לאקרדיטציה שתיבנה על סמך לימודים קודמים.


logo